Motorcykel

Kørekortet til motorcykel (Kategori A1 – A2 – A)

Hvis du ikke tidligere har haft kørekort til motorcykel, skal du have modtaget undervisning i både teori og kørsel af en godkendt kørelærer.

Lovens krav er, at du skal have 28 lektioner i teoretiske emner, 22 lektioner i praktisk køreundervisning, heraf de 4 lektioner på lukket manøvrebane, 5 lektioner på køreteknisk anlæg og 13 kørelektioner på vej. Alle lektioner er på 45 minutter.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med “ja eller nej”. Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk Prøve:
Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af motorcyklen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige bedømmer dine færdigheder i at føre motorcyklen sikkert gennem trafikken.
Prøven gennemføres på en motorcykel som du har øvet dig på og kender og har en varighed af mellem 30-45 min. Den prøvesagkyndige vil sidde i skolevognen og køre bagved dig.