Kørekort

Kørekortet til almindelig bil ( Kategori B )

Hvis du ikke tidligere har haft kørekort til bil, skal du have modtaget undervisning i både teori og kørsel af en godkendt kørelærer.

Lovens krav er, at du skal have 29 lektioner i teoretiske emner, 24 lektioner i praktisk køreundervisning, heraf de 4 lektioner på lukket manøvrebane, 4 lektioner på køreteknisk anlæg og 16 kørelektioner på vej. Alle lektioner er på 45 minutter.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med “ja eller nej”. Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk Prøve:
Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af bilen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 30-45 min.

Kørekort til 17-årige

Folketinget har besluttet, at 17-årige fremover må tage kørekort.
I første omgang dog kun som en forsøgsperiode på 3 år.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår den nye ordning vil træde i kraft men senest 1. januar 2017.

Sådan kommer reglerne til at se ud:

  • Du må starte på kørekort, når du er 16 år og 9 måneder gammel. Nuværede regler 17 år og 9 måneder.
  • 17-årige skal igennem nøjagtigt den samme køreundervisning som 18-årige og ældre skal i dag.
  • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel med gyldigt kørekort og mindst 10 års erfaring som bilist.
  • Den voksne ledsager må ikke selv have hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en 10-årig periode.
  • Den 17-årige skal, ligesom 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.